Ekibimiz


Banu Çankaya Şahin
Doktor Klinik Psikolog


Banu Çankaya Şahin Psikoloji lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia Polytechnic and State Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinin Rochester şehrinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek ABD New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı.

İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. İlk olarak Doğuş Üniversite’sinde öğretim üyesi olan Çankaya, 2009-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde, 2017 güz döneminden itibaren de MEF Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir.

En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma ve sosyal bağlılık gibi psikolojik sağlığı destekleyici ve koruyucu faktörlerin anksiyete, depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Committment Therapy, ACT) ve Diyalektik Davranışçı Terapi (Dialectical Behavior Therapy, DBT) odaklıdır. Uzmanlık alanları arasında özellikle yetişkin duydudurum bozuklukları ve yetişkin kaygı bozuklukları yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği, Davranış Bilimleri Derneği, Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği üyesi olan Banu Çankaya Şahin yetişkinlere ve ergenlere psikoterapi hizmeti sunmaktadır ve şirketlere kurumsal eğitimler vermektedir.

* İngilizce terapi hizmeti sunabilmektedir.
E-posta: banu.cankaya@cinarpsikoterapi.com