Ekibimiz


Ezgi Bozkurt Flatman
Uzman Klinik Psikolog


2008 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olan Ezgi Bozkurt Flatman, Yüksek Onur derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümündeki lisans eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında İngiltere'de başarı bursu alarak Erasmus programıyla University of Kent’te ve Uluslararası Yaz Okulu programıyla University of Sussex'te eğitim almıştır (2011-2012). Yine başarı bursuyla University of Sussex’te Klinik Psikoloji bölümünde Yüksek Lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinin konusu, mindfulness terapisinin ve müzik terapisinin farklı ruh halleri üzerindeki etkilerine yönelik araştırma projesidir.

Lisans eğitimi sırasında Amerikan Hastanesi’nde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır.  İngiltere’de Brighton & Hove Impetus vakfında ASpire projesi kapsamında otizmli ve Asperger sendromlu çocuk ve ergenler ile çalışmıştır. Sonrasında Mill View Hospital’da çocuk ve ergenler ile, Sussex Partnership NHS Foundation Trust’ta ise yetişkinler ile terapi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ardından İstanbul’a dönerek İstek Okulları’nda çocuklar ile çalışmış, ebeveynlere psikolojik danışmanlık vermiştir. Şu anda çocuk ve ergenler ile terapi seansları yürütmektedir. Uzmanlık alanları; depresyon, kaygılar, korkular, fobiler, takıntılar, ayrılık, kayıp, yas, travma, öfke kontrolü ve davranış problemleridir.

Uzman Psikolojik Danışman Filiz Çetin’in Family Enhancement and Play Therapy Center ortaklığıyla gerçekleştirdiği 4 ay süreli “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitim ve süpervizyon programına katılarak Association for Play Therapy tarafından tanınan “Oyun Terapisti” ünvanını almıştır. Ayrıca Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Vahdet Görmez ve Prof. Dr. Paul Stalard tarafından gerçekleştirilen 7 ay süreli “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği onaylı "Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV (WISC-4)" ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği onaylı "Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi" uygulayıcı sertifikalarına sahiptir. Bunların yanı sıra "CAT Çocuklar için Algı Testi", "Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi", "Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi", "Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi", "Metropolitan Okul Olgunluğu Testi", "Gesell Gelişim Figürleri Testi", "Benton Görsel Bellek Testi", "Beier Cümle Tamamlama Testi", "Okula Hazırlık Değerlendirme Testi", "Bir İnsan Çiz Testi”, “Bir Aile Çiz Testi" ve "Ankara Gelişim Tarama Envanteri" gibi çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik değerlendirme test ve envanterlerinin uygulayıcısıdır. Türk Psikologlar Derneği ve British Psychological Society üyesidir.


* İngilizce terapi hizmeti sunabilmektedir.
E-posta: ezgi.bozkurt@cinarpsikoterapi.com