Ekibimiz


Gökçe Özkarar Gradwohl
Uzman Klinik Psikolog


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansını tamamlamıştır (2001). Lisans döneminde gönüllü stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Psikiyatri Servisi’nde ve Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde yapmıştır. Yüksek lisans döneminde süpervizyonlu klinik psikoloji stajını Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde tamamlamıştır. Yapısındaki insanlara yardımcı olma arzusu sayesinde, 2001 yılından beri yetişkinlerle, çiftlerle, ergenler ve aileleriyle psikoterapi ve psikolojik danışmanlık alanında çalışmaktadır. Bunun yanında, şirketlere kurumsal eğitimler vermekte ve ruh sağlığı uzmanlarına ve öğrencilerine «Psikodinamik Kişilik Çözümlemesi ve Psikoterapi Teknikleri» süpervizyonu vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyesi olan Gökçe Özkarar Gradwohl, 2004-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak “Kişilerarası İletişim” dersini vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi’ne bağlı olarak Dünya Bankası, Columbia Üniversitesi (New York) ve INSEAD (Paris) işbirliğiyle yürütülen çeşitli projelerde çalışmıştır. Şizofreni, depresyon, biyoritimler, psikolojik travmalar, nöropsikanaliz, afektif sinirbilim üzerine birçok araştırmaya katılmış, ve bu konularda ulusal ve uluslararası kongre sunumları ve yayınlar yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflarda, halk evlerinde ve liselerde birçok farklı konuda seminerler vermiştir. Ruh-beden ilişkisine olan merakı sonucu, 2003 yılında Uluslararası Nöropsikanaliz (Npsa) Derneği üyesi olmuş ve bu derneğe bağlı olarak 2006 yılında İstanbul Npsa Çalışma Grubu’nu kurmuştur. 2008 yılında İtalyan Npsa Çalışma Grubu’nun davetlisi olarak Trieste Üniversitesi Burlo Garofolo Çocuk Hastanesi’nde “Doğum sonrası depresyonda psikoterapi ve oksitosinin birleşik etkisi” adlı araştırmada proje koordinatörü olarak çalışmıştır.

İnsanların duygu dünyasının çözümlenmesine dair ilgisi sonucu; 2011 yılında Afektif Sinirbilim Teorisinin kurucusu Prof. Jaak Panksepp'in süpervizörlüğünde "Afektif Sinirbilim Birliği"ni kurmuş, "Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği"'nin Türkçeye kazandırılmasını sağlamış ve "Kültürlerarası Afektif Sinirbilim" projeleri başlatmıştır. Halen bu alanda ulusal ve uluslararası araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Npsa Seminerleri’nin organizatörlüğünü yapmakta olan Gökçe Özkarar Gradwohl, «Frontiers in Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis» Dergisi’nin de yayın kurulundadır . 2013 yılı sonunda, temsilciliğini yaptığı İstanbul Npsa Çalışma Grubu, Uluslararası Npsa Derneği tarafından «Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu» kapsamına yükseltilmiştir.

* İngilizce ve İtalyanca terapi hizmeti sunabilmektedir.
E-posta: ozkarar-gradwohl@cinarpsikoterapi.com