Meslektaşlara Süpervizyon


Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi alanında çalışan uzmanlar, profesyonel gelişimlerini sürdürmek ve danışanlarına daha iyi yardımcı olabilmek için, «Psikodinamik kişilik çözümlemesi ve psikoterapi teknikleri»ne dair süpervizyon alabilirler.

Süpervizyon sürecinde; danışanla ilk görüşme metodlarının yanısıra; gelişimsel temaların, savunma mekanizmalarının, duyguların, özdeşimlerin, motivasyonların, ilişkisel paternlerin ve öz saygının değerlendirilmesine dair teknikler üzerinde durulmaktadır. Yapılan kişilik değerlendirilmesine bağlı olarak, uygun psikodinamik psikoterapi teknikleri tavsiye edilmekte ve uygulanan tekniklerin sonraki etkileri takip edilmektedir. Psikodinamik psikoterapi modelleri ele alınırken, danışan ve uzman arasında gelişen aktarım-karşı aktarım süreçlerine özel olarak ağırlık verilmekte ve bu süreçler sağaltımın zemini olarak ele alınmaktadır.

Bu süpervizyon görüşmeleri, aynı zamanda uzmanın kendi hayatındaki dinamiklere dair farkındalığını arttırmayı ve bu kişisel unsurların danışmanlık sürecine yansımasını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bir uzman kendisinin ne kadar farkında olabilirse, danışanını algılaması da o kadar berrak olabilir… Ne kadar berrak algılayabilirse de, ona bir o kadar yardımcı olabilir…
Bu sebeple, «Psikodinamik kişilik çözümlemesi ve psikoterapi teknikleri» süpervizyonu, sadece danışanınızı daha iyi anlamaya değil, bir uzman olarak kendi kendinizi daha iyi tanımanıza da katkıda bulunmaktadır.
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin