Psikolojik Test Uygulamaları


Ruhsal yaşantılar; somut bir şekilde ölçülemeyen soyut olgular değillerdir…
“Psikometri” denilen bilim dalı, psikolojik hayatı ölçüp değerlendirebilmemizi sağlamaktadır…

ÇINAR ÇOCUK” bölümü “Çocuk ve Aile Danışmanlığı” süreci içinde gerekli durumlarda, çocuklara çeşitli test ve envanterler uygulamaktadır Objektif ölçme araçları kullanılarak zekâ, gelişim, nörogelişim, okul yeterliliği, dikkat ve hafıza gibi alanlarda çocuğun geliştirilmesi gereken ihtiyaçları belirlenmekte ve bu doğrultuda çalışmalar planlanmaktadır. Ayrıca, psikolojik iç dünyayı, kişilik yapılanmalarını, sosyal-duygusal problemleri ve ruhsal çatışmaları aydınlatan projektif testler de gerekli görüldüğünde uygulanmaktadır.

(Detaylı test listemiz için lütfen tıklayınız).

Test sonuçlarının değerlendirmesi, aile görüşmesinde sözel olarak paylaşılmaktadır. Değerlendirme raporu okul veya başka bir kurum tarafından talep edildiğinde, ailenin bilgisi dahilinde, yazılı ve kapalı olarak okula/kuruma gönderilmektedir. ÇINAR; “Çocuk ve Aile Danışmanlığı” kapsamı dışında sadece psikolojik test uygulanmasını “çocuk hakları” açısından etik bulmamaktadır… Bu sebeple, Zeka Testi Uygulamaları da aile ile ön seans, test uygulaması ve aile ile geribildirim ve danışmanlık seansı olarak üç görüşme içinde yapılmaktadır. WISC 4 Zeka Testi Uygulamamız hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayınız.


Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin