Psikolojik Test Uygulamaları


Ruhsal yaşantılar; somut bir şekilde ölçülemeyen soyut olgular değillerdir…
“Psikometri” denilen bilim dalı, psikolojik hayatı ölçüp değerlendirebilmemizi sağlamaktadır…

ÇINAR ÇOCUK” bölümü objektif ölçme araçları kullanarak zekâ, gelişim, nörogelişim, okul yeterliliği, dikkat ve hafıza gibi alanlarda çocuğun geliştirilmesi gereken ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu doğrultuda çalışmalar planlamaktadır. Ayrıca, psikolojik iç dünyayı, kişilik yapılanmalarını, sosyal-duygusal problemleri ve ruhsal çatışmaları aydınlatan projektif testler de gerekli görüldüğünde uygulanmaktadır.
UYGULANAN TESTLER:

Zeka Testleri:

- WISC 4 Zeka Testi - Wechsler Çocuklar için Zeka Testi Son Sürümü (detaylar için lütfen tıklayın)

- K-BIT (Kaufman Brief Intelligence Test)

- CAS ( Cognitive Assessment System)
Gelişim Testleri:

- Denver II Gelişim Testi

- Portage

- Metropolitan Okul Olgunluğu

- Okula Hazırlık Değerlendirme Testi

Nörogelişimsel/ Nöropsikolojik Testler:

-Peabody Resim-Kelime Testi

-Gessel Gelişim Ölçeği

-Bender Gestalt Görsel Motor Testi

-Frostig Görsel Algı Testi

-Frankfurter Dikkat Testi

-Benton Görsel Bellek Testi 

Projektif Testler:

-CAT (Çocuklar İçin Algı Testi)

-TAT (Tematik Algı Testi)

-Louisa Düss

-Figure Drawings Test (İnsan Çizimleri Testi) 

Envanterler:

-CBCL (Child Behavior Check List)

-AGTE (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri)

-Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Testi

-Beier Cümle Tamamlama Testi

* Test sonuçlarının değerlendirmesi, aile görüşmesinde sözel olarak paylaşılmaktadır.
* Değerlendirme raporu okul veya başka bir kurum tarafından talep edildiğinde, ailenin bilgisi dahilinde, yazılı ve kapalı olarak okula/kuruma gönderilmektedir. 
* Zeka Testi Uygulamaları aile ile ön görüşme, test uygulaması ve aile ile geribildirim görüşmesi olarak yapılandırılmaktadır.
WISC 4 ZEKA TESTİ hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın...


Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin