"BEYİN ve İÇ DÜNYA" Kitabının Türkçesi Gökçe Özkarar Gradwohl'ün önsözü ile yayınlandı

*Solms, M. & Turnbull, O. (2013). Beyin ve İç Dünya: Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş. (The Brain and The Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Subjective Experience) (Çeviren: Hakan Atalay, Yayına Hazırlayan: Gökçe Özkarar Gradwohl, Duygu Gürkan). Metis Yayınları: İstanbul.