Ekibimiz


Ayşegül Celap Yıldırım
Uzman Klinik Psikolog


Lisans eğitimini 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans döneminde 1 ay Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümünde staj yapmış ve yine aynı yıl ‘Anneler ve Yetişkin Kızları’ isimli TÜBİTAK Projesinde 5 ay çalışmıştır. Lisans mezuniyeti sonrasında Trabzon Net Koleji’nde 1 yıl anaokulunda ağırlıklı olmak üzere psikolog olarak görev yapmıştır.

Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini 2020 yılında ‘Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Kişilerin Psikolojik Sıkıntı ve Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri ve İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Adaptasyon Kuramı Açısından İncelenmesi’ araştırması ile tamamlamıştır. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Servisi’nde 3.5 ay staj yapmış ve yine aynı dönemde Gaziemir Belediye’sine bağlı Gaziemir Kadın Danışma Merkezinde 6 ay gönüllü olarak danışan takibi yapmıştır. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi MEDİKO biriminde 1.5 yıl Bilişsel Davranışçı Terapi ve süpervizyonuyla danışan görmüştür. BDT eğitiminin yanı sıra bu süreçte Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi teorik eğitimini tamamlamıştır.

2019-2020 yılları arasında Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan aile ve çift terapisi 1.,  2. düzey teorik eğitim ve 3. düzey süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Aile ve çift danışanları ile İlişki Pusulası Modeli ile çalışmaktadır. Uzmanlık alanları arasında yetişkin bireylerde duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve yeme bozuklukları; aile ve çiftlerde ayrılma – boşanma sorunları, tek ebeveynli aile sorunları, yeniden evlilik sorunları, akraba evlilikleri sorunları ve aldatma yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Türk Psikologlar Derneği onaylı WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV) uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

E-posta: aysegul.celap@cinarpsikoterapi.com