Meslektaşlara Süpervizyon


Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi alanında çalışan uzmanlar, profesyonel gelişimlerini sürdürmek ve danışanlarına daha iyi yardımcı olabilmek için, «Psikodinamik Kişilik Çözümlemesi ve Psikodinamik Psikoterapi» ve "Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Bilişsel Davranışçı Psikoterapi" süpervizyonu alabilirler.

"Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu" sürecinde; danışanla ilk görüşme metodlarının yanısıra; gelişimsel temaların, savunma mekanizmalarının, duyguların, özdeşimlerin, motivasyonların, ilişkisel paternlerin ve öz saygının değerlendirilmesine dair teknikler üzerinde durulmaktadır. Yapılan kişilik değerlendirilmesine bağlı olarak, uygun psikodinamik psikoterapi teknikleri tavsiye edilmekte ve uygulanan tekniklerin sonraki etkileri takip edilmektedir. Psikodinamik psikoterapi modelleri ele alınırken, danışan ve uzman arasında gelişen aktarım-karşı aktarım süreçlerine özel olarak ağırlık verilmekte ve bu süreçler sağaltımın zemini olarak ele alınmaktadır. Bu süpervizyon görüşmeleri, aynı zamanda uzmanın kendi hayatındaki dinamiklere dair farkındalığını arttırmayı ve bu kişisel unsurların danışmanlık sürecine yansımasını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bir uzman kendisinin ne kadar farkında olabilirse, danışanını algılaması da o kadar berrak olabilir… Ne kadar berrak algılayabilirse de, ona bir o kadar yardımcı olabilir…
Bu sebeple, «Psikodinamik kişilik çözümlemesi ve psikoterapi teknikleri» süpervizyonu, sadece danışanınızı daha iyi anlamaya değil, bir uzman olarak kendi kendinizi daha iyi tanımanıza da katkıda bulunmaktadır.

"Bilinçli Farkındalık Temelli Psikoterapi Süpervizyonu" farkındalık kuramının ve pratiğinin özelliklerini yansıtır.  Deneyimseldir, an be an şu anda olana dair teması sağlar ve zihin ve beden bütünlüğünün yaşanması yoluyla hedefler doğrultusunda olabilecek sıkıntı ve güçlükleri tolere edebilme, ve kabul yoluyla verimli bir yol çizebilmeyi ve bu yönde hareket edebilmeyi içerir.  Bir tutum ve yaklaşım biçimi olarak farkındalık, süpervizyon sırasında deneyimlenir, şimdiki an içinde olan ile teması sağlarken duygusal, fiziksel ve zihinsel deneyimin an be an değişiminin gözlemlenmesini, zihinde olan biten ile içiçe geçmişliğin farkındalığı ve buna uzaktan bakabilmeyi sağlar. Terapide olduğu gibi süpervizyon süreci, benlik algısının içerik ötesinde belli bir perspektif olduğunun kavranmasını amaçlar ve değerler doğrultusunda yönlendirilen hareket planına sadık kalmak ve bunu engelleyebilecek durumları önceden belirleme ve sonrası için hedefe yaklaştıran doğrultuda hareket planı yapmayı içerir. Süpervizyon sırasında psikoterapistin kendi farkındalık egzersizlerinin entegre edilmesi, ögretici rolünde nasıl güvenli bir ortam sağlayabileceği, ve teorik ve yaklaşım bütünlüğünü nasıl sağlayabileceği tartışılır.
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin