Özel Eğitim Danışmanlığı


Özel eğitim fiziksel, zihinsel, sosyal, iletişimsel ve duygusal gelişimlerin beklenen gelişim özelliklerinde farklılık göstermesi nedeniyle tipik eğitim-öğretimden yararlanamayan, kısmi yararlanan veya yararlansa bile destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen kişiler için; uzman tarafından özel yöntem ve araçlarla tasarlanmış her özel gereksinimli grup için bireysel olarak geliştirilmiş bir eğitim modelidir.

Bu eğitim planında bireyin/çocuğun hem psikolojik hem de gelişimsel ihtiyaçları göz önüne alınarak, bireysel eğitim odaklı çalışmalar yapılmaktadır. ÇINAR'dan başlıca özel eğitim uygulama alanları arasında; Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Duygusal ve Davranışsal Problemler ve Disleksi bulunmaktadır.

Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin
Hizmeti İnceleyin