Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- MMPI


MMPI Testi 16 yaş ve üzerindeki kişilere kişilik değerlendirilmesi için uygulanan 567 soruluk, objektif bir testtir. Kişilik yapılanmasını belirlemek ve varsa ruhsal rahatsızlıkları teşhis etmek, ayrıcı tanı koyabilmek ve bu tespitlere göre psikolojik danışmanlık sürecini planlamak amacıyla uygulanmaktadır. Uygulama süresi kişilerin soruları yanıtlama hızına göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. MMPI testinin yorumlanması objektif kriterlere dayanır, testin sonuçları uygulayıcıdan uygulayıcıya farklılık göstermez.