MOXO TESTİ: DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR?

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bireylerin eğitim, iş ve sosyal hayatında gelişimini ve işlevselliğini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik, ve hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite ve dürtüselliğin bulunduğu birleşik tip olmak üzere üç farklı tipte görülmektedir. Genetik sebepler ile hamilelik, doğum ve erken bebeklikte gelişimi etkileyen olumsuz etkenlerden kaynaklandığı bilinmektedir.DEHB yaklaşık olarak her 100 çocuktan 5’inde görülmekte ve bu kişilerin %60-70 kadarında yetişkinlikte de sürmektedir.

Dikkat eksikliği olan birey aslında içsel ve dışsal uyaranların etkisini bastıramadığı için göreve odaklanmakta zorluk yaşamaktadır. Bu bireyler dikkatini vermede ve sürdürmede, verilen komutları takip etmede güçlük çekmekte; detayları kaçırıp basit hatalar yapabilmekte, sıklıkla eşyalarını kaybetmekte ve yapması gerekenleri unutmakta, üstünde uzun süre düşünmesi gereken iş ve etkinliklerden kaçınmakta, karşısındaki kişiyi dinlemiyor gibi görünebilmekte, zamansal ve mekânsal organizasyon sorunları yaşamaktadır.

Hiperaktivite ve dürtüselliğin belirgin olduğu gruptaki bireyler yerinde durmada, hareketsiz kalmada, uzun süre oturmada ve sırasını beklemede zorlanmaktadır; elleri, ayakları ve bedenleri sıklıkla hareket halindedir. Bu bireyler genellikle çok konuşmakta, daha soru bitmeden cevap vermekte ve karşısındaki kişinin sözünü kesmekte; sessizce bir aktivite ile meşgul olmakta güçlük çekmektedir.

Hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite ve dürtüselliğin belirgin olduğu grupta ise her iki tipten de bulgulara rastlanmaktadır. 

Moxo Testi 6-65 yaş aralığındaki bireyler için geliştirilmiş, DEHB tanısının konmasına yardımcı olmak üzere en yaygın kullanılan testtir. Bilgisayar üzerinde uygulanan, görsel ve işitsel çeldiriciler arasında hedef uyarana odaklanmayı ölçen bir nörobilişsel değerlendirme testidir. Çocuk Formu (6-12 yaş) yaklaşık 15 dakika, Genç ve Yetişkin Formu (13-65 yaş) ise yaklaşık 18 dakika kadar sürmektedir. DEHB'nin ana semptomları olan dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama probleminin kapsamlı ve objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Ülkemizde Moxo Türkiye tarafından sağlanan eğitime katılan uzmanlar tarafından tanıya ve klinik değerlendirmeye destek olarak kullanılmaktadır.

Testin sonuçlarına göre uygulama yapılan bireyde DEHB şüphesi olup olmadığına dair bir bilgi verilmekte, eğer var ise bu şüphenin hangi tipe yönelik olduğu ve şiddetinin ne boyutta olduğu da tespit edilmektedir. Buna göre ihtiyaç dahilinde tanı ve tedavi için yönlendirme yapılabilmektedir.

Ezgi Bozkurt Flatman

Uzman Klinik Psikolog

ÇINAR DANIŞMANLIK
www.cinarpsikoterapi.com