Rorschach Kişilik Testi

Rorschach Kişilik Testi


Rorschach Testi
Rorschach testi, Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiş, mürekkep lekeleri içeren kartlardan oluşan, projektif (iç dünyayı yansıtan) bir kişilik testidir. Rorschach testi ile kişilerin ruhsal yapılanmalarının, duygu dünyalarının, düşünce sistemlerinin ve savunma mekanizmalarının detaylı analizi yapılır.

Rorschach testi nasıl uygulanır?
Kişilere mürekkep lekeleri olan kartlar gösterilerek uygulanır. Uygulama süresi kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 1 saat uzunluğunda sürmektedir. Testin uygulaması için, uygulayıcı ve testi alan kişinin yüz yüze olması gerekir. Kişi testi kendi kendine veya online olarak uygulayamaz.
Kimlere uygulanır? 7 yaşından itibaren, çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanır.

Rorschach testi ne için kullanılır?
Test, kişilik çözümlemesi, kişilerle ilgili detaylı klinik bilgi vermesi ve uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi gibi amaçlarla uygulanır.

Rorschach testi nasıl yorumlanır?
Projektif bir test olduğu ve yorumlaması uygulayıcıdan uygulayıcıya değişiklik gösterebileceği için, Exner tarafından testin yorumlanmasına standardizasyon getirilmiştir. Bu yöntemle testin yorumları belli standartlara dayandırılmış; testin sonuçlarının uygulayıcıdan uygulayıcıya değişme olasılığı azaltılmış ve geçerliliği artırılmıştır. Rorschach Exner metodu, sadece uygulama sertifikasına sahip uzmanlarca kullanılabilir.